Sakrálne Interiéry

No items found.

Vytváranie sakrálnych interiérov je už tradičnou súčasťou našich špecializovaných služieb. Rešpektujeme duchovnú a historickú hodnotu každého sakrálneho priestoru.

Pri práci na rekonštrukciách sakrálnych objektov kladieme veľký dôraz na odborné reštaurovanie existujúcich prvkov, ktoré odrážajú historickú a umeleckú hodnotu
daného priestoru. Historické mramorové podlahy, oltáre a sochy, ako aj nové realizácie interiérov a mobiliára sakrálnych objektov vykonávame s použitím tradičných techník a materiálov.

Realizácie

MATERIÁLY

Ďalšie druhy realizácií